3 فایده نرم‌افزارهای کمک آموزشی مدرسه هوشمند، اهرم یادگیری دانش‌آموزان

سرفصل مطالب

نرم افزارهای کمک آموزشی
نرم‌افزارهای کمک آموزشی

امروزه با نرم‌افزارهای کمک آموزشی در نحوه فراگیری دروس مختلف دانش‌آموزان تحولات زیادی به وجود آمده است، به طوری که آنها در پی آنند تا برای یادگیری سریع‌تر و بهتر مطالب درسی و آموزشی و حفظ اطلاعات به دست آمده روش‌های جدید و کار آمدتری را برگزینند. البته عده‌ای بر این باورند که این تحول بنیادی در چگونگی یادگیری دانش‌آموزان به مدد وجود رسانه‌های آموزشی شکل گرفت که باعث شد دانش‌آموزان به جای استفاده صرف از طریق معلمان و کتب درسی به برخی نرم‌افزارهای آموزشی (CD کمک آموزشی) و ابزارهای هوشمند سازی مدرسه مانند اپلیکیشن هوشمند مدرسه روی آورند.

1- مرور دروس با نرم افزارهای کمک آموزشی

هر چندCD های آموزشی  و نرم افزارهای هوشمند سازی مدرسه جایگزین کلاس‌های آموزشی نمی‌شوند، ولی مکمل آن به شمار می‌آیند. تفاوت CDهای آموزشی با کلاس‌های آموزشی در این است که برای کلاس‌های آموزشی باید هزینه بیشتری کرد، ضمن این که قسمتی از وقت و زمان را نیز باید به حضور در کلاس‌ها اختصاص داد. شاید در کلاس‌های آموزشی هر درس یکبار بیشتر فرصت ارائه نداشته باشد اما با کمک نرم‌افزارهای کمک درسی هر چند بار که دانش‌آموز مایل باشد، می‌تواند دروس را مرور کند. پس با خرید یک دوره سی‌دی آموزشی در هر رشته تخصصی درسی علاوه بر این که نسبت به کلاس‌های آموزشی صرفه‌جویی می‌شود، می‌توان هر زمانی را برای استفاده به آن اختصاص داد.

2- افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان با فناوری آموزشی

رایج ترین تاثیر فن آوری بر روی دانش آموزان افزایش اعتماد به نفس آنان می باشد. که در واقع این گفته بر اساس گزارش معلمان از سراسر جهان است. معلمان و دانش آموزان از سطح دانش دانش آموزانی که با تکالیف آکادمیک معمول مشکل دارند اما در رایانه، نرم افزار و یا اپلیکیشن هوشمند مدرسه مهارت خوبی دارند دچار تعجب می شوند.
معلمان مدرسه هوشمند از جنبه های مختلفی ، درباره انگیزه صحبت می کنند.بعضی ها از انگیزه از جنبه حوزه خاصی ، من جمله از تمایل بیشتر به نوشتن یا کارکردن بر روی مهارت های رقابتی صحبت می کنند. سایرین از تاثیرات انگیزشی عمومی تری سخن گفته اند . اینکه رضایت دانش آموز با بازخورد سریعی که توسط رایانه  و نرم افزار فراهم می شود و با احساس به سرانجام رساندن یک کار و قدرت حاصله در جریان کار با فن آوری صحبت می کنند.
یکی از معلمان ابتدایی می گوید : کودکان کسب نتایج فوری را دوست دارند.هیچ جا شما به اندازه رایانه و نرم افزار نمی توانید این چنین نتیجه ای را بگیرید… برای کودکان واقعا معامله بزرگی محسوب می شود. و فراتر از آن چیزی است که ما بتوانیم فکرش را بکنیم.
معلم پایه پنجمی معتقد است که فناوری های کمک آموزشی برای دانش آموزان آخر پاداش است. چیزی است که می خواهند در آن استاد شوند. یادگیری استفاده کردن از آن اعتماد به نفس آنها را افزایش می دهد و آمدن به مدرسه هوشمند را برایشان هیجانی می کند.
یکی دیگر ازمعلمان مدرسه ابتدایی معتقد است که رایانه و نرم افزار هوشمند مدرسه به عنوان ابزاری توانمند ساز برای دانش آموزان بوده است. دانش آموزان حرف برای گفتن پیدا میکنند. یک صدای برابر ،بنابراین به طور باورنکردنی مثبت است.انگیزه استفاده از فن آوری بسیار بالا است.

نرم افزار کمک آموزشی

3- ایجاد انگیز بیشتر برای پیشرفت دانش آموزان

در بسیاری از این کلاسها ،دانش آموزان کار بر روی پروژه های مبتنی بر فناوری های کمک آموزشی را در طول دوره زنگ تفریح یا ناهار انتخاب می کنند. معلمان نیز به کرات بر مزایای فن آوری در ایجاد انگیز بیشتر برای پیشرفت دانش آموزان تاکید دارند. در مقایسه با کلاسهای مرسوم و تاکید آن بر دانش کلامی و انجام تست های چند گزینه ای، فن آوری مجموعه ای متفاوتی از چالشها و شیوه های مختلف فراهم می سازد تا از طریق آن دانش آموزان دریافتی های خود را نشان دهند. ( به طور مثال ، برنامه ریزی کردن یک شبیه ساز برای نشان دادن یک مفهوم به جای سعی بر توضیح دادن شفاهی آن ) .


همانطور که اشاره شد یکی از تاثیرات مرتبط با فن آوری که مورد تاکید بسیاری از معلمان در مدرسه هوشمند است ، افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان می باشد . هم بعد از کسب مهارت در وظایف مبتنی بر فن آوری افزایش توانایی را در خود احساس می کنند و هم آگاهی آنان از ارزشی که به وظایف مبتنی بر فن آوری در فرهنگ ما به آن تاکید شده ،منجر به افزایش احساس عزت نفس دانش آموزان شده است.
در این باره یکی از معلمان ابتدایی می گوید : من اینجا، شاهد اعتماد به نفس بیشتری در کودکان هستم. … فکر می کنم ، که فقط بحث سر رایانه و نرم افزار  نیست ، چندین چیز دیگر هم وجود دارد، آنها می توانند در مدرسه هوشمند کارهایی با رایانه و نرم افزارهای کمک آموزشی انجام دهند که از عهده والدین آنها بر نمی آید. و چیزی در این بین وجود دارد که باعث می شود کمی خودشان را بالا بگیرند و بگویند ” وای ! من یک فرد بسیار خاص هستم”.
دانش آموزان مدرسه هوشمند به وضوح از اینکه توانایی استفاده از همان ابزارهای مبتنی بر رایانه ای و نرم افزار را دارند که افراد وارد هم استفاده می کنند ،به خود می بالند. همانطور که یکی از معلمان اظهار می کرد که ” دانش آموزان نوعی احساس توانمندی از یادگیری کنترل کردن رایانه پیدا میکنند و طوری از آن استفاده می کنند که با دنیای واقعی مرتبط شود.

انتخاب نرم افزارهای کمک آموزشی مطمئن و استاندارد

اپلیکیشین دبیران نرم افزار مدرسه هوشمند دایاموز

انتخاب نرم افزارهای کمک آموزشی مطمئن و استاندارد از دیگر نکاتی است که در هنگام تهیه باید دقت شود. در انواع نرم افزارهای آموزشی که برای کودکان تهیه میشود 56 درصد یادگیری از طریق بازی )غیرمستقیم( و 56 درصد آن به روش درس و مفاهیم درسی )مستقیم( است. نرم افزارهای آموزشی چند رسانهای )مولتی مدیا( براساس جذابیت بصری و صوتی که ارائه میکنند، در میزان یادگیری افراد به خصوص کودکان سهم باالیی را دارا هستند، چرا که از این طریق ایجاد خالقیت در آنها تحریک میشود.

دریافت رایگان ویدیو آموزشی مدیریت مدرسه : چالش‌ها و راهکارها

ارزشیابی ها در مدرسه هوشمند

با آنكه ارزشیابی نهایی باید پس از اتمام آموزش انجام شود، ارزشیابی یك فرآیند لازم است. ارزشیابی ها در مدرسه هوشمند پیش از آموزش، طی آموزشی و پس از آموزش صورت می‌گیرد. برای مثال، پیش از آموزش، مشخصات یادگیرندگان اندازه گرفته می‌شود. به علاوه، مواد آموزشی باید پیش از استفاده ارزشیابی شود.
ممكن است در طی آموزشی، ارزشیابی از تمرین های دانش آموزان صورت گیرد و از آنان خواسته شود كه مهارتی را توضیح یا به یك پرسش كوتاه پاسخ دهند. ارزشیابی در طی آموزش، اغلب یك هدف تشخیصی است كه برای كشف و بررسی مشكلات و مسایل یادگیری و تدریس در فرآیند آموزشی طراحی می‌شود كه ممكن است حصول و دستیابی به اهداف را تهدید كند. ارزشیابی پایان آموزش نیست. بلكه آغازی برای ادامه منظم و اصولی این الگو برای استفاده مۆثر از رسانه‌های آموزشی است.
در هیچ موقعیتی، ارزشیابی نباید هدف اصلی باشد. و فرآیند آموزش را تحت تأثیر قرار دهد. اما در هیچ شرایطی نیز نباید ارزشیابی از فرآیند آموزش را به تعویق انداخت. ارزشیابی صحیح در فرآیند آموزش، بویژه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، یكی از مهم تری فعالیت‌های آموزش معلمان است.

معلمان باید درسراسر جریان آموزش به ارزشیابی بپردازند

معلمان باید درسراسر جریان آموزش به ارزشیابی میزان یادگیری شاگردان خودبپردازند.
ارزشیابی سبب می‌شود كه معلم اشكالات و نقایص موجود در اهداف، محتوا، شیوه‌ها و رسانه‌های آموزشی و در یك كلام، اشكالات فعالیت‌های آموزشی را دریابد و از چگونگی توفیق و شكست شاگردان و میزان‌ آمادگی آنان برای فعالیت‌های بعدی آگاه شود.
به نظر می‌رسد نرم‌افزارهای هوشمند آموزشی سهم بالایی را در یادگیری دروس برای دانش‌آموزان ایفا می‌کنند.
هر چه محتویات آموزشی و ابزار ارسال اطلاعات با نوع و نحوه یادگیری افراد شبیه‌تر و یکسان‌تر باشد، قدرت یادگیری افراد بالاتر می‌رود. مطالعات نشان داده است که وقتی در مدرسه هوشمند نرم‌افزارهای کمک آموزشی به نحو شایسته مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند به گونه‌ای چشمگیری و موثر به بهبود آموزش و افزایش یادگیری کمک کنند.

نرم افزار مدرسه دایاموز
امتیاز دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *