جذب دانش آموز با سامانه مدیریت مدارس هوشمند

یکی از دغدغه های مدیر مدرسه، کسب رضایت والدین و بالا بردن آمار ثبت نامی دانش آموزان است، مخصوصا برای مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی که برای تامین بودجه خود بیش از پیش نیازمند تعامل و ارتباط موثر با والدین هستند. برای تعامل بهتر با والدین و هوشمندسازی مدرسه به این نرم افزار مدرسه […]