15 مهارت تدریس آنلاین برای معلمان امروزی

اکثر معلمان با وجود داشتن تجربه‌ی تدریس آنلاین از تمام مهارت های مورد نیاز آموزش آنلاین بی اطلاع هستند،  از توانایی رهبری گرفته تا سازمان دهی و مدیریت زمان ، اینجا حدود 15 مهارت را به صورت کاربردی و با ذکر مراحل آنها بررسی می کنیم. مهارت 1: مهارت تدریس آنلاین – مدیریت زمان مربیان […]