مینی دوره
مهارت‌های ارتباط موثر

می‌دونین یکی از دلایل دخالت‌های والدین در کار معلمان به دلیل ضعف در مهارتهای ارتباط موثر هست؟ و اینکه با تقویت این مهارت می‌تونیم به تعامل بهتری با والدین برسیم تا زمان آموزش در کنار ما باشند نه در مقابل ما؟ هدف ما هم از ارائه‌ی این مینی دوره تقویت مهارت های ارتباط موثر با والدین و تعامل بهتر با آنهاست.
محتوای این دوره شامل آموزش‌های ویدئویی، مقالات کوتاه و دعوت از معلمان در قالب وبینار است.

TOP