بلاگ نرم افزار مدرسه دایاموز با مطالب جدید و آموزنده

مدرسه هوشمند

فناوری کلاس هوشمند
مدرسه هوشمند داوسون در مونترال کانادا دارای سه کلاس هوشمند است. این اتاق ها با میزهای گروهی و تخته های سفید تعاملی در اطراف محیط اتاق طراحی شده اند. از فناوری کلاس هوشمند کانادا، دو اتاق از فناوری تخته هوشمند هستند و سومین و جدیدترین آزمایشگاه یادگیری فعال با هشت دیوار  که در اطراف اتاق

هوشمندسازی مدارس

نرم افزار مدیریت مدرسه مجموعه ای از تعدادی ابزار است که به مدرسه اجازه می دهد تا کارها را به راحتی انجام دهد. یک نرم افزار مدرسه هوشمند که مدیر، معلمان، والدین و دانش آموزان را بهم متصل و مرتبط می کند، این نرم افزار مدرسه شامل ویژگی های مختلفی از چون ثبت حضور و

تبلیغات مدرسه

برندسازی مدرسه
آموزش یک امر اساسی در جامعه است. نه تنها به این دلیل که یک پیش نیاز برای مسیر موفقیت است بلکه به دلیل آنکه پیشرفت همه جانبه شخص بستگی به نوع تحصیلات حاصل از آن دارد.مدارس وسیله مناسبی برای رشد دانش آموز ، معلم و والدین هستند و یکی از راه های اطمینان از اینکه
TOP