بلاگ نرم افزار مدرسه دایاموز با مطالب جدید و آموزنده

مدرسه هوشمند

برندسازی مدرسه
وب سایت مدرسه یکی از تجهیزات هوشمند سازی مدارس محسوب می شود. این روزها با افزایش تمرکز بر ارتباط آنلاین هر مدرسه به یک وب سایت اختصاصی نیاز دارد. به عنوان مدیر یا پرسنل یا معلم مدرسه هوشمند از مزایا و امکانات داشتن وب سایت اختصاصی برای مدرسه اطلاع دارین؟ با دایاموز همراه باشین تا

هوشمندسازی مدارس

نرم افزار مدیریت مدرسه مجموعه ای از تعدادی ابزار است که به مدرسه اجازه می دهد تا کارها را به راحتی انجام دهد. یک نرم افزار مدرسه هوشمند که مدیر، معلمان، والدین و دانش آموزان را بهم متصل و مرتبط می کند، این نرم افزار مدرسه شامل ویژگی های مختلفی از چون ثبت حضور و

تبلیغات مدرسه

برندسازی مدرسه
آموزش یک امر اساسی در جامعه است. نه تنها به این دلیل که یک پیش نیاز برای مسیر موفقیت است بلکه به دلیل آنکه پیشرفت همه جانبه شخص بستگی به نوع تحصیلات حاصل از آن دارد.مدارس وسیله مناسبی برای رشد دانش آموز ، معلم و والدین هستند و یکی از راه های اطمینان از اینکه
TOP