بلاگ نرم افزار مدرسه دایاموز با مطالب جدید و آموزنده

مدرسه هوشمند

همیشه برای ما سوال بوده که سیستم آموزشی ژاپن چگونه است و چه دلایلی برای این سطح تفاوت در نظام آموزشی ژاپن نسبت به دنیا وجود دارد. کلیشه ای که در ذهن ما شکل گرفته این است که ساعات طولانی درس و انضباط سفت و سخت موجب پیشرفت آنها شده است، هر چند که نظم

هوشمندسازی مدارس

نرم افزار مدیریت مدرسه مجموعه ای از تعدادی ابزار است که به مدرسه اجازه می دهد تا کارها را به راحتی انجام دهد. یک نرم افزار مدرسه هوشمند که مدیر، معلمان، والدین و دانش آموزان را بهم متصل و مرتبط می کند، این نرم افزار مدرسه شامل ویژگی های مختلفی از چون ثبت حضور و

تبلیغات مدرسه

تبلیغات مدرسه هوشمند
مطابق هر سال نزدیک به شروع سال تحصیلی جدید که مدارس غیر دولتی دغدغه ی جذب دانش آموزان برای ثبت نام در مدرسه را پیدا می کنند و با توجه به افزایش تعداد مدارس غیر دولتی رقابت برای تبلیغات مدرسه شدت می گیرد. نوع تبلیغات با توجه به نوع محصول یا نوع خدمات شما متفاوت
TOP