بلاگ نرم افزار مدرسه دایاموز با مطالب جدید و آموزنده

مدرسه هوشمند

درباره تدریس و روزهای برگزاری کلاس درس در سوئد تمام دانش آموزان از دوشنبه تا جمعه به مدرسه می روند. معمولا حتا دانش آموزان کلاس های پایین تر نیز چند آموزگار برای درس های مختلف دارند. آموزش باید در مدارس مختلف برای همه یکسان باشد، اما روش تدریس و کتاب های درسی می تواند متفاوت

هوشمندسازی مدارس

در حال حاضر کاربرد تکنولوژی برای ادامه ی حیات مدارس سنتی ضروری است، مدیران مدارس با هوشمندسازی مدرسه آماده ی گذر از رویکرد سنتی گذشته خواهند شد، وجود ابزارهای هوشمند سخت افزاری و نرم افزاری به بهینه سازی آموزش و ارائه ی خدمات آموزشی اثرگذار کمک خواهد کرد. یادگیری خلاق دانش آموزان با ابزارهای هوشمندسازی

تبلیغات مدرسه

تبلیغات مدرسه هوشمند
مطابق هر سال نزدیک به شروع سال تحصیلی جدید که مدارس غیر دولتی دغدغه ی جذب دانش آموزان برای ثبت نام در مدرسه را پیدا می کنند و با توجه به افزایش تعداد مدارس غیر دولتی رقابت برای تبلیغات مدرسه شدت می گیرد. نوع تبلیغات با توجه به نوع محصول یا نوع خدمات شما متفاوت
TOP