سامانه هوشنمد معلم

در قرن جاری علم و تکنولوژی بدون توقف در حال رشد است و ابزار کسب دانش نیز در حال توسعه است، به همین دلیل تحولی هم در سیستم آموزش و مدارس رخ داده است. اکنون با پیشرفت تکنولوژی‌های نرم افزاری مانند نرم افزار مدرسه، معلمان مدیریت کلاس را به شیوه‌ای متفاوت تجربه می‌کنند.حالا دیگر نمی‌توانید […]