ثبت نام در اولین جلسه محفل کتاب و تجربه دایاموز (شنبه 11 اردیبهشت ساعت 21)
محفل کتاب و تجربه دایاموز بهانه ای هست تا با هم یک کتاب ارزشمند رو نقد و بررسی کنیم. و کمی درباره کاربرد کتاب در زندگی و کسب وکار خود گپ می زنیم.
TOP