اعتماد به نفس دانش آموزان؛ موضوعی که اغلب نادیده گرفته می‌شود اعتماد به نفس از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که یک فرد باید در طول عمر خود همواره به آن اهمیت بدهد. اعتماد به نفس باید از دوره کودکی شکل بگیرد و تقویت شود. در غیر این صورت، در بزرگسالی ارتقا آن بسیار دشوار خواهد بود.
این مطلب درباره دکور مدرسه برای چه مواردی مفیده؟ برای تهیه هر نوع مصنوعات چوبی که از جنس ساختنی است و نه خریدنی. مثلاً کمدهای لباس برای فضای ورزشی مدرسه، کابینت برای آشپزخانه و آبدارخانه و آزمایشگاه، دکورهای دفتر مدرسه، پنل‌های ورودی و راهرو‌ها و غیره دایاموز به سراغ یکی از متخصصین برجسته دکوراسیون داخلی
TOP