این مطلب درباره دکور مدرسه برای چه مواردی مفیده؟ برای تهیه هر نوع مصنوعات چوبی که از جنس ساختنی است و نه خریدنی. مثلاً کمدهای لباس برای فضای ورزشی مدرسه، کابینت برای آشپزخانه و آبدارخانه و آزمایشگاه، دکورهای دفتر مدرسه، پنل‌های ورودی و راهرو‌ها و غیره دایاموز به سراغ یکی از متخصصین برجسته دکوراسیون داخلی
TOP