ویدیو آموزشی وظایف یک مدیر مدرسه هوشمند

این دوره به چالش‌ها، فرصت‌ها، و وظایف کلیدی مدیریت مدرسه پرداخته می‌شود.

 

 

 100 درصد رایگان 

محورهای اصلی این دوره:

1: نقش و اهمیت مدیر مدرسه

در این بخش، با اهمیت نقش مدیریتی مدیران مدرسه آشنا می‌شوید. شما خواهید فهمید که چرا مدیریت موثر مدرسه نه تنها برای عملکرد تیم آموزشی بلکه برای تحقق اهداف آموزشی نیز بسیار اهمیت دارد.

 

2: برنامه‌ریزی و مدیریت منابع

در این بخش، به برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت منابع در مدیریت مدرسه می‌پردازیم. چگونه می‌توان با بهره‌گیری از منابع موجود، برنامه‌های آموزشی مؤثری اجرا کرد و به بهبود کیفیت آموزش پیشرفت کرد؟

 

3: ارتقاء ارتباطات و ارتباط با اولیاء

ارتباطات قوی در یک مدرسه نه تنها بهبود کیفیت آموزش را تسهیل می‌کند بلکه باعث افزایش اعتماد اعضای جامعه مدرسه نیز می‌شود. در این بخش، شما با راهکارها و تکنیک‌هایی آشنا می‌شوید که به شما در ارتقاء ارتباط با اعضای مختلف مدرسه کمک می‌کند.

 

 4: مدیریت تغییر و حل مسائل

مدیران مدرسه اغلب با تغییرات و چالش‌هایی مواجه می‌شوند که نیازمند انعطاف‌پذیری و مهارت در حل مسائل هستند. در این بخش، شما با استراتژی‌ها و روش‌های مواجهه با تغییر و مسائل مختلف آشنا می‌شوید.

 

 5: ایجاد فرهنگ آموزشی

فرهنگ آموزشی قوی می‌تواند به بهبود کیفیت آموزش و یادگیری دانش‌آموزان کمک کند. این بخش به شما نشان می‌دهد که چگونه با ایجاد محیطی پویا، انگیزش بخش‌کننده و فرهنگی سازنده، بهبود چشمگیری در محیط آموزشی ایجاد کنید.

 

 6: توسعه حرفه‌ای و رهبری

 مدیریت مدرسه نه تنها نیازمند مهارت‌های مدیریتی بلکه مهارت‌های رهبری و توسعه حرفه‌ای نیز می‌باشد. در این بخش، شما با اهمیت یادگیری مداوم، توسعه حرفه‌ای و تقویت مهارت‌های رهبری خود در محیط آموزشی آشنا می‌شوید.

 

7: نتیجه‌گیری و تاثیرگذاری

 این بخش به شما نشان می‌دهد که چگونه با ارزیابی دقیق عملکرد و تحلیل داده‌ها، می‌توان از نقاط قوت و ضعف محیط آموزشی آگاه شده و تغییراتی جهت بهبود ایجاد کرد. همچنین، شما با راهکارهایی برای تاثیرگذاری مثبت در جامعه مدرسه آشنا می‌شوید.

 

برای دریافت ویدیو وظایف مدیر مدرسه اینجا کلیک کنید.

TOP