ابزار هوشمندسازی و نرم افزار مدرسه چه جایگاهی در ساختار رویکرد آموزش شناختی دارند؟

سرفصل مطالب

کلاس درس مدرسه هوشمند

با پیشرفت در نحوه آموزش و بروز نیازهای جدید در عرصه آموزش، رویکرد های جدیدی در حوزه آموزش ظهور و بروز کرده اند. آموزش مبتنی بر وریکرد های شناختی به دانش آموزان کمک می کند به طور ملموس مفاهیم آموزشی را انتقال دهند. اما این روش نیاز به الزاماتی چه به لحاظ بستر فناوری اطلاعات و چه به لحاظ روش تدریس دارد. استفاده از سخت افزارهای حوزه هوشمند سازی مدارس، نرم افزار مدرسه و محتوای آموزشی مرتبط از جمله موارد اساسی در توسعه رویکرد آموزش شناختی می باشد.

محتوای آموزشی دیجیتال

در روش آموزش شناختی دانش آموز نیاز دارد موارد آموزشی را در قالب ملموس تری به صورت دیداری تجربه و در موارد ممکن به صورت واقعی تجربه کند. این نیاز باعث می شود تا اقلام مورد نیاز آموزش تغییر بنیادی کند. معلمین دیگر نمی توانند با کچ و تخته موارد آموزشی را انتقال دهند و حتما نیاز است از بستر های مبتنی بر آموزش دیجیتال بهره ببرند. استفاده از تخته های هوشمند، پروژکتور می تواند کمک شایانی در این حوزه نماید. یکی از چالشهای این حوزه بستر انتقال این دانش می باشد. دانش آموزان باید به آسانی بتوانند در هر مکان و زمانی به این محتوا دسترسی داشته باشند. این مشکل از طریق نرم افزار مدرسه قابل حل می باشد. معلمین از طریق نرم افزار مدیریت مدرسه خود موارد آموزشی دیجیتال خود را ثبت و از سوی دیگر دانش آموزان با دسترسی به نرم افزار مدرسه خود می تواند محتوای درس مربوطه را دریافت و فرایند یادگیری خود را تکمیل کنند. استفاده از نرم افزار مدیریت مدرسه به عنوانی بستر انتقال محتوای آموزشی دیجیتال کلید کاربردی شدن این محتوای های آموزشی در روش آموزش شناختی می باشد.

کلاس درس

بحث و تبادل نظر

یکی دیگر از موارد مهم در روش آموزش شناختی، بحث و تبادل نظر بین دانش آموزان برای تکمیل خلع های آموزشی می باشد و فرایند یادگیری باید از طریق بحث کردن کامل گردد. در ساختار کنونی آموزش بحث و تبادل نظر صرفا به کلاس درس محدود می شود و دانش آموزان زمان محدودی برای فکر و ارائه نظر دارند. نیاز به بستری که این مشکل را حل نماید نیز بسیار مهم می باشد. نرم افزار مدرسه با شبکه اجتماعی آموزشی خود این مشکل را حل می کند. حال دانش آموزان به آسانی می توانند در نرم افزار مدرسه خود برای محتوای آموزشی خاصی که معلم از طریق نرم افزار مدیریت مدرسه بارگزاری کرده است، بحث و تبادل نظر کنند. معلمان نیز می توانند در نرم افزار مدیریت مدرسه این بحث ها را رصد و جهت یادگیری بهتر دانش آموزان مشارکت نمایند و بحث ها را سمت سو دهند.

نرم افزار مدرسه دایاموز
امتیاز دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *