5 روش تدریس جدید جهت بهبود یادگیری با استفاده از نرم افزار مدرسه هوشمند

روش تدریس

تحقیقات و رویه های جدید در فرایند آموزش می تواند توان درک دانش آموزان بهبود بخشیده و افزایش بهره وری دانش آموزان را به دنبال داشته باشد. در ادامه به 5 روش تدریس جدید که می تواند باعث بهبود آموزش شود را ارائه می دهیم.

یادگیری شخصی سازی شده

این مفهوم در اصل خود آنچنان پیچیدگی ندارد و صرفا بر مبنای یک ایده ساده می باشد، “هیچ دانش آموز متوسطی وجود ندارد”. همه دانش آموزان با قدری تفاوت از متوسط قرار دارند. اما این تعریف نشان دهنده نیاز هر دانش آموز به طور خاص نیست. یادگیری شخصی سازی شده شامل چالش ها ، دروس و سبک آموزشی اختصاصی هر دانش آموز براساس نیاز وی می باشد.
اما پیچیدگی این روش در پیاده سازی آن است. جایی که نیاز است ویژگی های هر دانش آموز به طور شخصی رصد بررسی و بر مبنای آن متدهای آموزشی ویژه فرد مورد نظر پیاده شود. این رویه تنها از طریق جمع آوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار مدرسه می تواند صورت پذیرد. معلمان اطلاعات دانش آموزان را در نرم افزار مدرسه مورد نظر ثبت و فرایند تصمیم گیری بر پایه آن صورت پذیرد.

یادگیری بر مبنای پروژه

در این روش معلمان نقش خاصی را به عهده ندارند. در این روش معلمان به جای تدریس کار همکاری و هدایت در انجام پروژه های دانش آموزان را بازی می کنند. در صورت نیاز به کمک بیشتر معلمان صرفا حق کمک در شروع هر پروژه را دارند. این روش تدریس بر این موضوع پا برجا می باشد که در شرایط در حال تغییر کنونی دانش آموزان باید یادبگیرند که چگونه پروژه ها و افراد را مدیریت کنند و با یادگیری آن می تواند فرایند آموزش را خود پیش بگیرند. این هدایت و همکاری با دانش آموزان می تواند از طریق نرم افزار مدرسه هوشمند فراهم شود تا به صورت کاملا ساخت یافته این همکاری صورت پذیرد.

نرم افزار مدرسه

یادگیری بر پایه موقعیت

هدف اصلی این روش یادگیری قرار دادن دانش آموز در موقعیت های گوناگون جهت برقراری ارتباط با افراد و نهاد های می باشد که دانش آموز به دانش آن حوزه ها نیاز دارد. در این شرایط دانش آموز با ابزار و مهارت های مورد نیاز خود درگیرانه مرتبط خواهد بود. محتوای آموزشی برای آشنایی با شرایط و موقعیت های گوناگون می تواند این روش را کارآمدتر کند. یک مدرسه هوشمند با بهره گیری از نرم افزار مدرسه مناسب می تواند این راه حل را به خوبی مدیریت کند.

ارزشیابی تکوینی

این روش تدریس به طور کامل با ارزشیابی تراکمی متفاوت است. در این روش معلم به دنبال تصحیح دانش آموز در موارد تدریس شده و رویه تدریس خود معلم در راستای بهبود وضعیت دانش آموز به جای قضاوت نهایی دانش آموز در مورد آنکه به هدف مورد نظر رسیده است یا نه. این روش نسبت به روش ارزیابی تراکمی استرس کمتری را به دانش آموز وارد می آورد. معلمان می توانند با استفاده از ابزارهای هوشمند این روش ارزیابی را مدیریت کنند. نرم افزار مدرسه ویژه دبیران می تواند برنامه ویژه هر دانش آموز را در اختیار معلم قرار دهد تا دقیق تر فرایند آموزش مدیریت شود.

آموزش بر مبنای ساختن

این روش به دانش آموز اجازه می دهد تا خلاقیت خود را بیش از پیش نشان دهند به نحوی که خروجی ملموس از این خلاقیت حاصل می شود. ارزیابی ها نشان می دهد دانش آموزان علاقه زیادی به این روش یادگیری از خود نشان می دهند.  این روش در قالب شبکه های اجتماعی مجازی می تواند جذابیت بیشتری برای دانش آموزان داشته باشد. دانش آموزان با قرار دادن خروجی خود در شبکه های اجتماعی ویژه مدرسه که در قالب نرم افزار مدرسه ارائه می شود می توانند خلاقیت خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.

نرم افزار مدرسه دایاموز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *