شرکت همراه افزار دایا توسط متخصصان رشته فناوری اطلاعات در سال 1392 به ثبت رسیده و به صورت تخصصی بر تولید سامانه های مبتنی بر ابزارهای هوشمند تمرکز نموده است. حاصل این تلاش، گروهی جوان و خلاق است که تنها پس از دو سال فعالیت با ورود به پارک علم و فناوری خراسان رضوی توانسته اند با کسب درجه شرکت فناور کیفیت تولیدات خود را به حداکثر برسانند. آرمان ما ارائه خدمات فراتر از توقع مشتریان است که در آن به موفقیت دست یافته ایم

25000+

مشترکین سامانه هوشمند دایاموز

120000+

نمرات ثبت شده در سامانه هوشمند آموزشی دایا

88000+

مشترکین سامانه فروشگاهی

95000+

سفارشات ثبت شده در سامانه های فروشگاهی
TOP