بلاگ نرم افزار مدرسه دایاموز با مطالب جدید و آموزنده

مدرسه هوشمند

همیشه برای ما سوال بوده که سیستم آموزشی ژاپن چگونه است و چه دلایلی برای این سطح تفاوت در نظام آموزشی ژاپن نسبت به دنیا وجود دارد. کلیشه ای که در ذهن ما شکل گرفته این است که ساعات طولانی درس و انضباط سفت و سخت موجب پیشرفت آنها شده است، هر چند که نظم

هوشمندسازی مدارس

نرم افزار هوشمند سازی مدارس که با عنوان های “ نرم افزار مدرسه ” و ” نرم افزار مدیریت مدارس ” هم شناخته می شود سامانه ای یکپارچه برای مدیریت مدرسه است و جزء جدایی ناپذیر یک مدرسه هوشمند به حساب می آید، این نرم افزار به افراد زیر کمک می کند : مدیر مدرسه

تبلیغات مدرسه

کلاس درس مدرسه غیرانتفاعی
اگر یک مدرسه غیر انتفاعی بخواهد چهره خوبی از خود به نمایش بگذارد تا توجه والدین را به عنوان بهترین انتخاب به سمت خود جلب کند، لازم است به طور دقیق دریابد که والدین در انتخاب مدرسه برای فرزندان خود، به چه فاکتورهایی توجه می کنند. برنامه های آموزشی هدفمند یکی از نکات مهمی که
TOP