بلاگ نرم افزار مدرسه دایاموز با مطالب جدید و آموزنده

مدرسه هوشمند

دیوید پرکینز استاد تدریس و یادگیری در دانشکده تحصیلات تکمیلی هاروارد است. او برنامه هایی طولانی مدت مانند تحقیق و توسعه در زمینه های آموزش و یادگیری برای درک، خلاقیت، حل مساله و استدلال در هنر، علوم و زندگی روزمره انجام داده است. همچنین در مورد نقش فناوری های آموزشی در آموزش و یادگیری مطالعه

هوشمندسازی مدارس

ویترا مدارس بین المللی در سوئد ویترا بیشتر از یک مدل است. این طرحی از مدارس است که در سراسر سوئد مورد استفاده قرار گرفته . ویترا تفکر مدرسه قدیمی را که شامل ردیف های میز در یک خط بودن به دور انداخت و برای هوشمندسازی مدرسه کلیه کلاس های درس را به نفع محیطی

تبلیغات مدرسه

تبلیغات مدرسه هوشمند
برندسازی در تبلیغ مدرسه غیردولتی کمک می کند تا در شهری که دارای مدارس مشابه و متنوع است، مدرسه شما متمایز شناخته شود، برندسازی مدرسه هویتی را ایجاد می کند که دیگر مدارس برای ارتقا تصویر مدرسه خود در اذهان، مدرسه شما را الگو قرار دهند. ایجاد برند به مدرسه شما جایگاهی منحصر به فرد
TOP