بلاگ نرم افزار مدرسه دایاموز با مطالب جدید و آموزنده

مدرسه هوشمند

کلاس های درس دایر در مدرسه هوشمند با استفاده خلاقانه از فناوری و کاربرد تجهیزات مدرسه هوشمند، باعث تغییر شیوه تدریس معلمان شده اند. کلاس هوشمند با فراهم آوردن امکانات جذاب آموزشی بصری و صوتی، حواس دانش آموزان را درگیر می کنند، ثابت شده که این شیوه آموزش در کلاس هوشمند برای دانش آموزان جذاب

هوشمندسازی مدارس

در حال حاضر کاربرد تکنولوژی برای ادامه ی حیات مدارس سنتی ضروری است، مدیران مدارس با هوشمندسازی مدرسه آماده ی گذر از رویکرد سنتی گذشته خواهند شد، وجود ابزارهای هوشمند سخت افزاری و نرم افزاری به بهینه سازی آموزش و ارائه ی خدمات آموزشی اثرگذار کمک خواهد کرد. یادگیری خلاق دانش آموزان با ابزارهای هوشمندسازی

تبلیغات مدرسه

تبلیغات مدرسه هوشمند
مطابق هر سال نزدیک به شروع سال تحصیلی جدید که مدارس غیر دولتی دغدغه ی جذب دانش آموزان برای ثبت نام در مدرسه را پیدا می کنند و با توجه به افزایش تعداد مدارس غیر دولتی رقابت برای تبلیغات مدرسه شدت می گیرد. نوع تبلیغات با توجه به نوع محصول یا نوع خدمات شما متفاوت
TOP