بلاگ نرم افزار مدرسه دایاموز با مطالب جدید و آموزنده

مدرسه هوشمند

فناوری کلاس هوشمند
مدرسه هوشمند داوسون در مونترال کانادا دارای سه کلاس هوشمند است. این اتاق ها با میزهای گروهی و تخته های سفید تعاملی در اطراف محیط اتاق طراحی شده اند. از فناوری کلاس هوشمند کانادا، دو اتاق از فناوری تخته هوشمند هستند و سومین و جدیدترین آزمایشگاه یادگیری فعال با هشت دیوار  که در اطراف اتاق

هوشمندسازی مدارس

هوشمندسازی مدارس
در حال حاضر کاربرد تکنولوژی برای ادامه ی حیات مدارس سنتی ضروری است، مدیران مدارس با هوشمندسازی مدرسه آماده ی گذر از رویکرد سنتی گذشته خواهند شد، وجود ابزارهای هوشمند سخت افزاری و نرم افزاری به بهینه سازی آموزش و ارائه ی خدمات آموزشی اثرگذار کمک خواهد کرد. یادگیری خلاق دانش آموزان با ابزارهای هوشمندسازی

تبلیغات مدرسه

تبلیغات مدرسه هوشمند
مطابق هر سال نزدیک به شروع سال تحصیلی جدید که مدارس غیر دولتی دغدغه ی جذب دانش آموزان برای ثبت نام در مدرسه را پیدا می کنند و با توجه به افزایش تعداد مدارس غیر دولتی رقابت برای تبلیغات مدرسه شدت می گیرد. نوع تبلیغات با توجه به نوع محصول یا نوع خدمات شما متفاوت
TOP