مشاوره قبل از خرید

پیش از اقدام به ثبت سفارش با مشاوران صحبت نمایید تا بهترین مسیر استفاده از سامانه در مدرسه شما را با در نظر گرفتن شرایط خاص شما به شما پیشنهاد دهند

فرم سفارش سامانه هوشمند آموزشی دایا

برای سفارش سامانه هوشمند آموزشی تخته سیاه فقط کافی است فرم زیر را تکمیل نمایید. پس از آن در ادامه راه یکی از همکاران ما با شما تا راه اندازی کامل سامانه همراه خواهد شد.

مقاطع تحصیلی در مجموعه شماTOP