فرم درخواست استخدام

در صورتی که به یکی از زبان های زیر تسلط کافی داشته و نمونه کار یا رزومه کاری قوی دارید، فرم زیر را تکمیل نمایید. همکاران ما در بخش فنی با شما تماس خواهند گرفت.

C#, Android, ios, ASP.Net

آپلود رزومه

TOP