تبلیغات مدرسه

 

 مدرسه شما سال ها سابقه دارد یا تازه تاسیس شده، در نهایت فرقی نمی کند چون با شروع هر سال تحصیلی جدید برای جذب والدین و ثبت نام دانش آموزان کوشا، تبلیغات مدرسه شما باید مستمر باشد. نکات زیر از موارد تاثیر گذار در تبلیغات مدرسه محسوب می شوند :

  • برگزاری برنامه های آموزشی هدفمند

  • استخدام معلمان برجسته

  • شهریه متناسب با خدمات

  • وجود روانشناس و مشاور مدرسه

  • برگزاری آزمون ورودی

 

 

TOP